Ayo Berhitung - Matematika kelas 4 Kurikulum Mereka

Bagaimana kabar adik-adik kelas 4 hari ini? pasti sehat dan siap untuk kembali bersekolah setelah libur akhir semester 1 ini. Semoga adik-adik masih tetap semangat dan siap untuk menerima ilmu dari bapak ibu guru di sekolah. Pada kesempatan ini banksoalku akan memberikan materi berhitung campuran. Dimana di dalam berhitung campuran ini terdapat unsur perkalian, pembagian penambahan dan pengurangan. Tentu saja terdapat langkah demi langkah yang harus adik-adik kerjakan. 

Ayo Berhitung - Matematika kelas 4 Kurikulum Mereka


Cara menghitung soal campuran!

Jika adik-adik menemui soal hitung campuran, maka perkalian atau pembagian dikerjakan terlebih dahulu. apabila terdapat tanda kurung, maka harus dikerjakan juga terlebih dahulu. Untuk contohnya bisa adik-adik lihat di bawah ini!

Contoh soal!

a. (7 + 13) x 3 = ...............

b. 25 x 2 + 30 : 2 = .......

c. 5 x (18 - 4) = ......

d. Ibu membeli 50 permen. Permen tersebut akan dimasukkan ke dalam 3 kantung plastik. Tiap kantung plastik berisi 15 permen. Berapa permen yang tersisa?

Pembahasan!

a.  (7 + 13) x 3 = ...

     Jika terdapa tanda kurung maka kita kerjakan terlebih dahulu, barulah kemudian kita kalikan dengan bilangan selanjutnya. 

    7 + 13 = 20 x 3 = 60

b. 25 x 2 + 30 : 2 = ....

    Jika menemui soal perkalian dan pembagian seperti di atas, maka harus dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian ditambahkan hasil perkaliannya. 

    25 x 2 + 30 : 2 =  50 + 15 = 65

c. 5 x (18 - 4) = ...

    Untuk soal di atas maka angka 5 kita kalikan dengan pengurangan bilangan di dalam kurung, yaitu 18 dikurangi 4, jika ditulis maka hasilnya yaitu:

    5 x (18 - 4) = 5 x 14 = 70

d. Jika terdapat kata-kata setiap, maka cara mengerjakannya harus dikalikan terlebih dahulu. Soal di atas jika ditulis kalimat matematikanya adalah sebagai berikut:

    60 - (3 x 15) = 60 - 45 = 5 permen


Kerjakan soal di bawah ini!

1. (40 + 50 ) x 7 = ............

2. 18 x 8 : 4 = ........

3. 500 - (250 + 80) = ......

4. 120 : (12 - 4) = .......

5. 28 - 3 x (13 - 8) = .....

6. 8 + 12 x 3 = .....

7. 36 + 6 x 8 : 12 = .....

8. 40 - 12 : (6 : 2) = ......

9. 40 x 8 - 5 x 24 = .....

10. (11 - 4) x (8 + 7) = .....

11. (37 + 18) : 5 = .....

12. (32 - 18) + 4 x 5 = .......

13. 6 x (18 - 3) = .....

14. (14 + 22) : (9 - 5) = .....

15. Terdapat 60 lembar kertas. Budi memakai 15 kertas tersebut kemarin dan 20 kertas pada hari ini. Berapa lemar kertas yang masih tersisa?

16. Ali mempunyai 500 butir kelereng. Ali akan memberikan kelereng tersebut kepada 6 orang temannya. Jika masing-masing teman Ali akan mendapat 80 kelereng. Berapakah sisa kelereng Ali?

17. Ada 5 lusin pensil. Murid-murid di kelas telah menggunakan sebanyak 40 pensil. Berapa pensil yang tersisa?

18. Ada 100 lembar kertas lipat . Jika terdapat 18 siswa yang akan menerima kertas lipat tersebut. Tiap siswa akan menerima 4 lembar kertas lipat. Berapa lembar kertas lipat yang tersisa?

19. Wati akan membuat kalung dari manik-manik. Setiap buah kalung membutuhkan 20 manik-manik putih dan 50 manik-manik biru. Jika Wati akan membuat 15 kalung. Berapa jumlah manik-manik yang diperlukan Wati?

20. Tiga anak membeli 3 kue yang masing-masing seharga Rp1.200,00 dan membeli 3 cokelat yang masing-masing seharga Rp1.500,00. Jika mereka membayar Rp10.000,00. Berapa banyak uang kembalian yang akan mereka terima?


Kunci Jawaban!

1. (40 + 50 ) x 7 = .90 x 7 = 630

2. 18 x 8 : 4 = 144 : 4 = 36     

3. 500 - (250 + 80) = 500 - 330 = 170

4. 120 : (12 - 4) = 120 : 8 = 15

5. 28 - 3 x (13 - 8) = 25 x 5 = 125

6. 8 + 12 x 3 = 8 + 36 = 54

7. 36 + 6 x 8 : 12 = 36 + 48 : 12 = 36 + 4 = 40

8. 40 - 12 : (6 : 2) = 40 - 12 : 3 = 40 - 4 = 36

9. 40 x 8 - 5 x 24 = 320 - 120 = 200

10. (11 - 4) x (8 + 7) = 7 x 15 = 105

11. (37 + 18) : 5 = 55 : 5 = 11

12. (32 - 18) + 4 x 5 = 14 + 20 = 34

13. 6 x (18 - 3) = 6 x 15 = 90

14. (14 + 22) : (9 - 5) = 36 : 4 = 9

15. 60 - (15 + 20) = 60 - 35 = 25 kertas

16. 500 - 6 x 80 = 500 - 480 = 20 kelereng

17. 5 x 12 - 40 = 60 - 40 = 20 pensil

18. 100 - 18 x 4 = 100 - 72 = 28 kertas lipat

19. (20 + 50) x 15 = 70 x 15 = 1.050 manik-manik

20. 10.000 - (3 x 1.200 + 3 x 1.500) = 10.000 - (3.600 + 4.500) = 10.000 - 8.100 = Rp1.900,00


Belum ada Komentar untuk "Ayo Berhitung - Matematika kelas 4 Kurikulum Mereka"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel